CV

Markku Välimäki

71-årig född och bosatt i Borgå. Gift, hustrun Sirpa Välimäki, specialläkare, två barn och från tidigare äktenskap tre barn och åtta barnbarn.

 

Utbildning

Student från Porvoon Yhteislyseo, idrottsinstruktör, Specialyrkesexamen i ledarskap.

 

Språkkunskaper

Modersmål finska, svenska mycket god, engelska behjälpligt

 

Arbetserfarenhet

Idrottsdirektör 1967-1978, Borgå landskommun
Avdelningschef, fritidsdirektör 1979-1996, Borgå landskommun
Sektordirektör/Bildningsdirektör 1997-2008, Borgå stad
Ledande sakkunnig (deltidspension 2009), Borgå stad
Tf. stadsdirektör i olika perioder 5 mån, Borgå stad

 

Förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktig 2009-12 och 2013- , fullmäktiges 2.viceordf. 2011-12, stadsstyrelsemedlem 2013-

Ordförande i Point College Ab:s styrelse 2013-

Posintra Ab styrelsemedlem 2009-2017 , EventFactory Ab styrelsemedlem 2011- 13 , fungerat dessutom bl.a. suppleant i stadsstyrelsen 2009-10, medlem i tekniska nämnden 2009-10, samt som viceordförande i landskapsfullmäktige för Östnyland 2009-10.

Medlem i landskapsfullmäktige för Nyland 2013-17

Övriga förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem i Borgå Frontveteraner rf, medlem i Andelsbankens i östnyland fullmäktige 2014-

 

Övrigt

Oy Kokonhalli Ab, verkställande direktör 1982-2008
Borgånejdens fiskeområde,ordförande1982-2013 och ordförande i Borgå-Sibbo fiskeområde 2014-
Borgå Konstfabrikens stiftelse, ordförande 1999-
Albert Edelfelt stiftelse viceordförande 2004-2016 och ordförande 2016-
Tjänstemannorganisation TOC:T, huvudförtroendeman 1977-89
Dagstidning Uusimaas freelance-redaktör och kolumnist i sport 1970-1990-talet
Porvoon Hunters ry, ordförande 1.12. 2012-

Viceordförande Porvoon Urheilun tuki ry

 

FRITIDSINTRESSEN

I tävlingsidrott ishockey, friidrott, volleyboll och fotboll. Har varit verksam i borgåidrottsföreningar bl.a. Akilles, Porvoon Urheilijat, Smile, Tolkis BK, Toldboys. Tränare i många lag (både vuxna och unga) i idrottsgrenarna ishockey, rinkbandy och fotboll åren 1966-98. Övriga hobbyn stuguliv, motionering, fiske, läsning och skogsarbeten.